About Me

About Me

ಗೌರೀಶ್ ಕಪನಿ


1981ರಲ್ಲಿ ಜನನ. ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಲಾಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲಾಭ್ಯಾಸ. 2001ರಲ್ಲಿ BFA ಪದವಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಠಿ ದಿನದಿಂದಲೇ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆ.